BALKAN LINES
Uradni partner podjetij: Silkem, Belinka, Kodixodel

Distributer in logistični operater kemičnih surovin iz Slovenije za Hrvaško, Srbijo, Turčijo, Indijo.
Nudimo tudi prevoze iz Slovenije kamorkoli po svetu.

Katalog izdelkov Silkem

Zeoliti
Zeoliti so sintetični porozni aluminosilikatni materiali in so zaradi enakomerno urejenega sistema por znani tudi kot molekularna sita. V tem programu je v družbi Silkem najpomembnejši zeolit 4A.

Izdelki: ZP-4A, ZP-4A-TSR, ZP-4A-LD, ZP-4A-HD, ZP-4AM, ZP-HAB60

Activirani zeoliti
Aktivirani zeoliti so molekularna sita, ki jih Silkem proizvaja in trži pod blagovno znamko ASORBIO®. Zajemajo več vrst aktiviranega zeolitnega prahu ASORBIO®ZAP in aktiviranega zeolitne ga granulata ASORBIO® ZAG.

Izdelki: ZAP-3A, ZAP-4A, ZAP-5A, ZAP-13X, ZAP-MFI-30, ZAP-PU
Granulati
Proizvodni program granulatov sestavljajo zeolitni kompoundi in premiksi, ki se uporabljajo pri proizvodnji detergentov, ter sušeni silikati DRYSIL® različnih molarnih razmerij, nasipnih tež in form (prah, granulat).

Izdelki: 120G, 520P, 820C, 526P, 826C, 533P, 833C

Silicati
Natrijeva vodna stekla v tekoči obliki so silikatni materiali raztopljeni v alkalnih natrijevih lužinah. Imajo lastnosti stekla, hkrati pa so zaradi močne alkalnosti topni v vodi, s katero se mešajo v vseh razmerjih.

Izdelki: NAVS 38, NAVS 42, NAVS 48, NAVSP, NAVSP 44

Katalog izdelkov Kodixodel

Kompleksni stabilizatorji na osnovi Ca/Zn
Izdelki: KS-1831, 1827, 1741, 1735, 1732, 1660, 1580, 1552, 1430, 1422, 1335, 1330, 1255, 1165, 1075

Uporaba: za profile, za toge PVC cevi, za prosojno in neprozorno obutev, za oblaganje in izolacijo z delovno temperaturo vodnika do 90 C itd.
Kompleksni stabilizatorji na osnovi Pb
Izdelki: KS-5218, 5240, 5330, 5377, 5378, 5414, 5560, 5565, 5624, 5750, 5805, 5824, 5915, 6047, 6261, 6431, 6450, 6485, 6503, 6567, 6648, 6678, 6690

Uporaba: za proizvodnjo cevi, tehničnih togih profilov, za prosojne aplikacije v formulacijah za čevlje in strešne kritine itd.
Enokomponentni svinčeni stabilizatorji
Izdelki: KS-4000, 4040, 4045, 4100, 4200, 4201, 4510, 4600, 4710, 4820, 4985

Uporaba: baterije, kabli, tehnični profili itd.

Katalog izdelkov Belinka perkemija

NATRIJEVI PERBORATI
Natrijev perborat služi kot vir za aktivni kisik. Gre za anorganski peroksid, vodotopno kemično spojino brez vonja, pripravljeno v obliki MONOHIDRATA (NaBO3·H2O) ali TETRAHIDRATA (NaBO3·4H2O).

Belinka Perkemija proizvaja obe obliki natrijevega perborata. Natrijev perborat je bel, kristaliničen prašek, ki se hitro topi v vodi in tvori alkalno raztopino z oksidativnimi lastnostmi N_SO.

RAZLIKE med monohidratom in tetrahidratom glede uporab in delovanja:

  • Ključna razlika med obema oblikama je v AVOX (prosti aktivni kisik):
  • Monohidrat ima AVOX minimalno 15 % in se uporablja za pranje pri nizkih temperaturah, tetrahidrat pa ima AVOX minimalno 10 %.
  • Monohidrat odlikuje višja stopnja toplotne stabilnosti in višja stopnja raztapljanja v vodi.
VODIKOV PEROKSID
Vodikov peroksid H2O2 je okolju prijazna kemikalija, ki se uporablja v oksidacijskih procesih.
Ker ga tvorita le kisik in voda, je vodikov peroksid ena najbolj ekološko sprejemljivih spojin.

Njegova uporaba temelji na delovanju prostega kisika, ki se sprošča ob reakciji razgradnje vodikovega peroksida, ki oksidira organske in anorganske spojine. Vodikov peroksid je rahlo kisla, čista in bistra tekočina, ki se meša z vodo v vseh razmerjih.

Belinka Perkemija proizvaja različne kvalitete vodikovega peroksida:

  • tehnični – H2O2
  • tehnični destilirani – H2O2
  • specialni – H2O2
  • Biocidi – Belox®

O projetju BALKAN LINES

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2006 kot logistični operater.
Od leta 2021 smo uradni partner Silkem, Belinka, Kodixodel in vam z veseljem pomagamo pri dobavi kemičnih surovin (zeoliti, granule ipd.).
BALKAN LINES, LOGISTIKA D.O.O.,
Barjanska cesta 70, 1000 Ljubljana, Slovenija

O podjetju Silkem
Družba Silkem je bila na podlagi 40-letnih izkušenj proizvodnje metalurške glinice v Kidričevem ustanovljena leta 1992. Po opustitvi proizvodnje v rdečem delu nekdanje tovarne glinice sta bila z uspešnimi prilagoditvami in inovativnostjo zagnana oba osnovna proizvodna programa: sintetični zeoliti s silikati in specialne glinice.

Zahteve po varovanju okolja so omogočile hitro uveljavitev sintetičnih zeolitov v proizvodnji pralnih sredstev. Zaradi prilagoditve novim postopkom njihove proizvodnje (suho mešanje) je družba Silkem sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja začela proizvodnjo sintetičnih zeolitov in silikatov tudi v granulirani obliki in z dodatkom drugih komponent pralnih sredstev. V nadaljevanju je družba razvila proizvodnjo super čistega sintetičnega zeolita, kar je prineslo nove prodajne možnosti na področju proizvodnje plastičnih materialov. Z razvojem postopka granuliranja in kalciniranja zeolitnih prahov, ki se je končal leta 2011, se je položaj družbe na tem trgu še okrepil, odprle so se tudi nove možnosti na drugih uporabnih področjih. Leta 2017 je bil proizvodni program granulatov razširjen na sušene silikate z visoko nasipno težo.

Razvoj specialnih glinic v družbi Silkem je bil usmerjen na področje uporabe v ognjevzdržnih materialih. V kratkem času je družba postala pomemben dobavitelj visoko kalciniranih in fino mletih glinic. Zaradi potreb kupcev iz te panoge je leta 2003 začela delovati prva linija za proizvodnjo tabularne glinice, že v nekaj letih pa so bile zmogljivosti na tem proizvodnem programu podvojene. Prodajni program za industrijo ognjevzdržnih proizvodov je bil leta 2007 razširjen s sintranimi špineli. Z uporabo posebnih postopkov pri pripravi surovin in dodatni obdelavi končnih proizvodov je bil proizvodni program razširjen na kalcinirane in tabularne glinice posebnih lastnosti, kar omogoča njihovo uporabo tudi na drugih uporabnih področjih. Spremembe v skupini MAL, katere član je Silkem postal leta 2001, so po letu 2012 prinesle novo lastniško strukturo, ki temelji na management buy-out. Lastniški delež v družbi Silkem Hungary je skupini Silkem omogočil širitev palete proizvodov iz programa specialnih glinic.

Leta 2015 so proizvodne zmogljivosti in lasten razvoj omogočili zagon proizvodnega programa bemitov.


O podjetju Kodixodel
Kodixodel Pvt. Ltd., s sedežem v Pitampurju v Indiji. Od leta 1994 je Kodixodel proizvajalec visokokakovostnih PVC stabilizatorjev in ima danes prestižen položaj v industriji.
Kodixodel, ki ga vodi ekipa visoko usposobljenih tehnikov, je opremljen z najsodobnejšim laboratorijem in najsodobnejšim R&R centrom z izvirno interno strukturo upravljanja znanja za spodbujanje razvoja predelave PVC. tehnologij in postati pionir na področju PVC stabilizatorjev.
O podjetju Belinka perkemija
Belinka Perkemija ima dolgo in bogato zgodovino, ki sega v leto 1948. Proizvodne kapacitete Belinke so v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja rasle sočasno s povečanimi potrebami trga po vodikovem peroksidu. To je vplivalo na uspeh podjetja, ki ga danes nadaljuje s široko ponudbo okolju prijaznih izdelkov za različne industrijske panoge. S svojo hitro in fleksibilno proizvodnjo, zanesljivo logistiko ter izjemno, profesionalno, tehnično podporo je podjetje postalo največji proizvajalec natrijevega perboratova na svetu in eno izmed le 8 evropskih proizvajalcev vodikovega peroksida.

Od leta 2014 je Belinka Perkemija pomembna članica Evropske Skupine Helios, ki jo uvrščamo med top 10 premazniških podjetij na evropskem trgu. Postala je tudi del japonske skupine KANSAI PAINT.


Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.